FRICZ TAMÁS A KURATÓRIUM TAGJAI

Fricz Tamás
politológus, filozófus, közgazdász
Születési hely, idő: Budapest, 1959. július 16.

Tanulmányok:
1985-1989 ELTE Bölcsészkar Filozófia Szak
1978-1981 Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Kereskedelmi szak
1973-1977 Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola

Végzettségek:
1994 A politikatudomány kandidátusa (egyben PhD) (Magyar Tudományos Akadémia), summa cum laude
minősítéssel
1993 A politikatudomány doktora (Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem), cum laude minősítéssel
1989 Filozófia előadói szakos diploma (ELTE Bölcsészkar Filozófia Szak), jeles minősítéssel
1981 Közgazdász diploma (Pénzügyi és Számviteli Főiskola Kereskedelmi Szak), jeles minősítéssel

Munkahelyek:
2019- Alapjogokért Központ, kutatási tanácsadó
2013- Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum, tudományos főmunkatárs, csoportvezető
1994-2013 Politikatudományi Szemle nevű referált akadémiai szakfolyóirat szerkesztője, 1995-től ügyvezető szerkesztője
2000-2012 XXI. Század Intézet, tudományos igazgató (Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány)
1990-2012 Magyar Tudományos Akadémia Politikai Tudományok Intézete, tudományos főmunkatárs, csoportvezető
1997-2008 Miskolci Egyetem Politikatudományi Tanszék, egyetemi docens
1994-2002 Századvég Főiskola budapesti és egri tagozatán oktató

Nyelvtudás:
Német Középfokú C típusú nyelvvizsga
Angol Alapfokú C típusú nyelvvizsga

Tudományos közéleti megbízatások:
2000-2018 A Central European Political Science Review nevű, angol nyelvű politikatudományi folyóirat nemzetközi szerkesztőbizottságának a tagja
1997-2009 A Magyar Politikatudományi Társaság Elnökségének a tagja
1997-2003 A Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztálya Politikatudományi Bizottságának a tagja, 2000-től a titkára

Kitüntetések:
2013 Magyar Érdemrend Tisztikeresztje (polgári tagozat)
(Magyarország Köztársasági Elnöke)
2012 Polgári Magyarországért Díj (Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány)
2005 Európa Érem (Szabadelvű Médiaműhely)

Ösztöndíjak:
1997-2007 Deutsche Akademische Austauschdienst-tól (DAAD) négy ösztöndíj Berlinbe
2001 Eötvös József külföldi tanulmányi ösztöndíj Berlinbe
1998 Volkswagen Stiftung-tól tanulmányi ösztöndíj Berlinbe
1997 Konrad Adenauer Alapítvány ösztöndíj Bonnba és Berlinbe
1992-1995 Magyar Ösztöndíj Bizottságtól (MÖB) három ösztöndíj Ausztriába

Tíz legfontosabb publikáció:
2019 A „felülírt” demokrácia. Közép- és Kelet-Európa politikai rendszerei, illetve a globális elit és a nemzetállamok közötti törésvonal a 21. században. (Monográfia) Méry Ratio Kiadó.
2017 Democracy and Geopolitics. Political Systems of Central Europe. (monograph) Cepoliti Kiadó.
2014 The Central European Party Systems and The Cleavages. Central European Political Science Review, 2014/4.
2013 Transition from Communism-Socialism to Democracy in Central and Eastern Europe. Central European Political Science Review, 2013/2.
2013 Alkalmazott demokráciák. Stabilizálódtak-e a kelet- és közép- európai demokratikus rendszerek? (Monográfia) Kairosz Kiadó.
2006 Az árok két oldalán. A magyar demokrácia természetrajza. (Monográfia) XXI. Század Intézet Kiadó.
2000 Pártrendszerek. Nyugat-Európa, Közép-Európa, Magyarország. (Tanulmánykötet) Századvég Kiadó.
2004 Die alte Elite in neuen demokratischen Ungarn. In: K.-J. Veen (ed.): Alte Eliten in jungen Demokratien? Böhlau Verlag, Köln-Weimar-Wien.
1999 Hungary. In: Smith, I. – Teague, E. (eds): Democracy int he New Europe. The Greycoat Press, London
1990 Állam, közvetítés, civil társadalom. (Tanulmánykötet) Akadémiai Kiadó.

Teljes publikációs lista:
ITT: MTMT

Kutatási területek:
- Rendszerváltás Magyarországon, illetve a közép- és kelet-európai országokban
- Pártok és pártrendszerek
- Demokratikus rendszerek
- Törésvonalak (cleavages) a 21. században
- Az Európai Unió története, illetve az Unió politikai-hatalmi szerkezete

Fricz Tamás
Kuratóriumi tag

Támogatónk a Batthyány Lajos Alapítvány
© Copyright MIKSZÁTH KÁLMÁN Kulturális és Média Alapítvány 2021 Minden jog fenntartva.

Mobirise web maker - Get now