Mobirise

MIKSZÁTH KÁLMÁN
Kulturális és Média Alapítvány

Alapítás éve: 2006

Az alapítvány célja: évszázados magyar hagyományokra épülő, nemzeti, konzervatív, szabadelvű újságírói hagyományok ápolása, polgári értékek felkarolása, valamint Mikszáth Kálmán díj alapítása és odaítélése.

Az alapítvány jellege: az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy bármikor, az Alapítvány fennállása alatt tetszés szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan. 

Támogatónk a Batthyány Lajos Alapítvány
© Copyright MIKSZÁTH KÁLMÁN Kulturális és Média Alapítvány 2021 Minden jog fenntartva.

Build a free web page with Mobirise